24c_topinfo_promo03

Medlemskap

BEST PÅ PRIS! Ingen Kø / Supert utstyr

Bli medlem nå og få 1 mnd fornøydhetsgaranti.

TRIVSELSGARANTI!
Dersom du ikke trives kan du avslutte medlemskapet innen en mnd. (v/12 mnd avt)

Rimeligste

249,-/mnd

Minimum 24 mnd avtale.

Vanligste

296,-/mnd

Minimum 12 mnd avtale.

Fleksible

376,-/mnd

Ingen binding. 1 mnd oppsigelsetid

Medlemskort kr. 200,- / Startavgift kr. 199,-
Nøkkelkort avgift kr. 275,- belastes 1 gang pr år –  15/3 hvert år.